Fantom expozic

Muzeum regionu Boskovicka

Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, navazuje na tradici místního muzejního spolku a městského muzea, které bylo založeno v roce 1905. Zajišťuje odbornou činnost výzkumnou a sbírkotvornou, a to zejména v oblasti archeologie, historie, etnologie a přírodních věd.

Budova Hraběcí Rezidence

Expozice 1 - Krajinou sedmizubého hřebene

V pěti výstavních a dvou prezentačních sálech se návštěvníci seznámí s přírodními poměry, dějinami města Boskovice a regionu Boskovicko od pravěku do současnosti. Expozice představuje nejnovější poznatky z přírodních oborů, archeologie, historie středověku, novověku i moderních dějin.

Expozice 2 - Pohádky a pověsti

Výstava čerpá z bohaté ústní lidové tradice, kterou v našem kraji zaznamenávali badatelé už v polovině 19. století. Návštěvníci této expozice si mohou přečíst některý z téměř stovky místních příběhů, poslechnout si pověsti v malohanáckém nářečí nebo zahrát dětem loutkové divadlo.

Hraběcí rezidence

Synagoga a mikve

Regionální tematická expozice o historii a památkách židovské obce v Boskovicích je umístěna v synagoze v Traplově ulici, v barokní stavbě z roku 1639 s pozdějšími úpravami. Její klenby a stěny zdobí mimořádně hodnotná dekorativní výmalba a hebrejské liturgické texty, které jsou mistrovským dílem polských židovských utečenců z druhé poloviny 17. a z 18. století. Navíc se v hlavním sále synagogy konají sezónní výtvarné výstavy, koncerty a divadelní představení.

Synagoga a mikve

Židovský obecní dům

Muzejní expozice ve třech místnostech ukazuje v plné šíři bohatství forem židovských čtvrtí u nás, historické příčiny jejich vzniku, důvody jejich lokalizace a situování, jejich typické projevy z hlediska urbanistického, architektonického a funkčního. Také přibližuje běžný život v ghettu, další vývoj čtvrtí poté, co je opustili původní obyvatelé, a péči o toto kulturní dědictví. Na návštěvnické centrum v přízemí navazuje místnost s náznakovou instalací původního vzhledu židovské domácnosti - bytu rabína a pekárny-výrobny macesů, která se dříve v domě opravdu nalézala.

Židovský obecní dům

Historické zemědělské stroje

V prezentované sbírce jsou parní lokomobily, traktory, stabilní motory vyrobené v českých, moravských i světových továrnách. Největším exponátem je osmadvacetitunová parní oračka.

Historické zemědělské stroje