Kvíz Fantoma

Odpověz na otázky a zjisti jak ti fantom rozšířil vědomosti.

/10 bodů
< Hraj znovu
1/10
Které území popisuje následujícími slovy: bučiny, suťové lesy, EVL, skály, měsíčnice vytrvalá?
Údolí Hodonínky
Bačov
Pilské Údolí
Kterého ptáka slyšíte na nahrávce
Káně
Holub
Ledňáček
První kovové předměty lidé vyráběli z:
Zlata
Železa
Bronzu
Jakým způsobem pohřbíval své zemřelé lid kultury se zvoncovitými poháry?
Na boku
Na zádech
Na břiše
Nosili lidé v pravěku boty?
Ano
Ne
Zachování praporu Morkovských ze Zástřizl je považováno za zázrak, protože:
Byla ve sklepení příliš vysoká vlhkost a bakterie
Byl spálený
Byl z příliš tenké látky
Spolek hasičů pro židovskou čtvrť vznikl později než ten pro zbytek města Boskovice.
Ne
Ano
Běžnou součástí oděvu žen v 19. století nebyly:
Kalhotky
Spodničky
Punčochy
Do kterého konfliktu řadíme tzv. nucené nasazení?
Druhá světová válka
První světová válka
Okupace v roce 1968
Ve které obci se nenacházela socha T.G.M.?
Olešnice
Rudka u Kunštátu
Boskovice
Gratulujeme! Jste expert.
Několik chyb… ale to nevadí.
Žádný učený z nebe nespadl.
Doporučujeme projít si expozici s Fantomem ještě jednou.