Kvíz - synagoga

/8 bodů
< Hraj znovu
1/8
1) Kolik bylo původně v Boskovicích synagog?
tři
jedna
dvě
čtyři
2) Který režim nevýrazněji zasáhl do života židovské komunity v Boskovicích?
nacistický
komunistický
prvorepublikový
polistopadový
Když se po synagoze rozhlédnete, zjistíte, že Židé ve svých chrámech nezobrazovali…
lidi
zvířata
písmena
rostliny
Z jakého století pochází budova, ve které se nyní nacházíte?
17. století
15. století
16. století
18. století
k čemu sloužilo kamenné umyvadlo, tzv. kijor, v předsíni synagogy?
k rituálnímu omývání rukou
k omývání košer potravin
k umývání rukou od nečistot
k pití
Kde se v synagoze nacházely ženy?
na galerii
v hlavní části synagogy
před synagogou – dovnitř přístup neměly
ve sklepení
Kdo to byl Isidor Reich?
poslední rabín
jeden z přeživších holokaustu
rituální řezník
nejlepší zpěvák
Jaký byl poválečný osud Synagogy Maior?
Sloužila jako skladiště.
Přeměnila se v křesťanský kostel.
Byla vypálena.
Byla přestavěna na rodinný dům.
8-5 bodů: Skvělé! Jste skutečný expert na naši synagogu!
4-3 body: Nebylo to špatné.
2-0 bodů: Žádný učený z nebe nespadl. Doporučujeme zkusit si kvíz ještě jednou.