Druhý život židovských čtvrtí

Druhý život židovských čtvrtí

Velkým milníkem v životě židovských čtvrtí byla druhá světová válka. Po ní byly některé židovské obce u nás nakrátko obnoveny, mezi nimi také Boskovice, ale po migračních vlnách v letech 1948 a 1968 většina z nich zanikla. Dnes se nachází na území ČR pouze 8 z židovských obcí: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Liberec, Karlovy Vary a Ústí nad Labem . Jak píše Tomáš Pěkný ve své knize Historie Židů v Čechách a na Moravě v roce 1993 žilo na území republiky „3500 Židů, z toho nejvíce, asi tisíc, v Praze. Je to možná stejný počet jako v prvních dobách po jejich příchodu do českých zemí.“

Česká republika během holocaustu a čtyř dekád komunistického hospodaření přišla o množství cenných židovských památek. Oproti jiným zemím ovšem nedopadla nejhůře a  značnou část z nich bylo možné zachránit.  Do dnešní doby se dochovalo kolem 200 synagog a 370 židovských hřbitovů, což je úctyhodné číslo. Tyto památky jsou ve vlastnictví některé z židovských obcí, Federace židovských obcí v ČR či měst, církví i soukromých majitelů. Mezi nejzachovalejší židovské městské čtvrti patří právě Boskovice, které vděčí za dnešní sugestivní a turisty vyhledávanou podobu mimo jiné Festivalu pro židovskou čtvrť, který k městu patří už skoro 30 let.

Projekt 10 hvězd

Boskovice spolu s dalšími židovskými čtvrtěmi participují na projektu Deset hvězd, který zastřešil rekonstrukci památek spojenou s jejich aktivním kulturně vzdělávacím životem. V opravených objektech jsou instalovány stálé tematické expozice, pořádají se tu přednášky, koncerty, projekce, divadelní představení atd. Vzniká tak možnost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v jedinečném pojetí a autentickém prostředí. Objekty se otevírají i aktivitám nejširšího zaměření a slouží jako místo setkávání. V případě Boskovic jde o Židovský obecní dům, ve kterém se právě nacházíte.

Dalšími devíti hvězdami jsou Brandýs n/Labem, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk.

V okolí Boskovic se nachází několik zajímavých míst spojených s judaismem, např. v nedaleké Svitávce jsou k vidění dvě nádherně opravené Löw Beerovy vily.

Unijazz

Od konce 80. let vznikaly v Boskovicích občanské aktivity směřující k záchraně židovské čtvrti, které hrozila úplná likvidace. První impuls k pořádání kulturního festivalu vzešel od skupiny mladých lidí ze sdružení Prostor, kteří se obrátili s žádostí o spolupráci na sdružení Unijazz. Výsledkem je, že od roku 1993 v Boskovicích ve spolupráci s řadou místních organizací je pravidelně pořádán několikadenní letní festival. Akce, s původním podtitulem „pro zachování a obnovu židovské čtvrti“, měla za cíl upozornit média a širokou i odbornou veřejnost na existenci tohoto architektonického unikátu a jeho neutěšený stav. Každoročně se festivalu účastní několik tisíc návštěvníků, kteří mají možnost se seznámit s Boskovicemi, jejich památkami a historií, neboť festival probíhá v celém městě.

Na fotografii můžeme vidět tričko vyrobené při příležitosti konání festivalu v roce 1999, uloženo v depozitáři muzea. 

Unijazz 2019 v našem muzeu - instalace v průjezdu

Unijazz 2019 v našem muzeu - jedno ze zákoutí ve výstavních prostorách

Unijazz 2019 v našem muzeu

Program festivalu Unijazz z roku 1995.

Kulatý keramický přívěšek, průměr 4,5 cm, s nápisem "Boskovice 93" - připomínka tohoto ročníku Unijazzu.