Hlasy nad námi i kolem nás

Hlasy nad námi i kolem nás

Ptáci (Aves) se zhruba 10 000 druhy patří k početnějším skupinám obratlovců. Člověka od pradávna fascinovali svou schopností létat a v některých případech i zpívat. Nyní navíc objevujeme jejich úžasnou orientaci (umí vnímat zemský magnetismus), inteligenci (používání nástrojů) a propojení s dinosaury, ze kterých se vyvinuli. Bohužel se dnes však řada opeřenců ocitla na hranici vyhubení. U nás zaznamenáváme největší úbytek u polního, mokřadního a z velké části také vodního ptactva. Hlavní problémy, jimž musí dotyční čelit, představují ztráty mezí, vysoušení mokřin a nerozvážné rybniční hospodářství (zánik litorálů a pozvolných břehů).

Silueta letícího puštíka
Puštík obecný

Puštík obecný (Strix alucco)

řád: sovy (Strigiformes)

velikost: 43 cm (500 g)

biotop: listnaté a smíšené lesy, vzácněji parky, jehličnaté lesy, apod.

potrava: drobní savci, méně ptáci

zajímavost: jeho hlas dal údajně vzniknout pověstem o hejkalovi

autor fotografie: Michal Hykel

Ledňáček - silueta
Ledňáček říční

Ledňáček říční (Alcedo attis)

řád: srostloprstí (Coraciiformes)

velikost: 18 cm (40 g)

biotop: vysoké břehy řek a vodních ploch

potrava: malé ryby, obojživelníci, vodní bezobratlí

zajímavost: potravu loví až do hloubky 60 cm

autor fotografie: Michal Hykel

Silueta krkavce
Krkavec velký

Krkavec velký (Corvus corax)

řád: pěvci (Passeriformes)

velikost: 60 cm (1100 g)

biotop: hnízdí nejčastěji v lesích a ve skalách

potrava: všežravec

zajímavost: dokáže se naučit mluvit

Autor fotografie: Michal Pešata

Silueta králíčka ohnivého
Králíček ohnivý

Králíček ohnivý (Regullus ignicapilla)

řád: pěvci (Passeriformes)

velikost: 9 cm (8 g)

biotop: lesy

potrava: hmyz

zajímavost: společně s králíčkem obecným je nejmenším ptákem Evropy

Autor fotografie: Michal Pešata

Holub - silueta
Holub hřivnáč

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

řád: měkkozobí (Columbiformes)

velikost: 40 cm (500 g)

biotop: lesy, parky, městská zeleň

potrava: především plody, listy, pupeny

zajímavost: v posledních letech začíná vedle lesů osidlovat také obce

Autor fotografie: Michal Pešata

Silueta káně
Káně lesní

Káně lesní (Buteo buteo)

řád: dravci (Accipitriformes)

velikost: 52 cm (800 g)

biotop: lesy

potrava: drobní obratlovci (hlavně hraboši), vzácněji mršiny

zajímavost: není možné nalézt dvě stejně zbarvená káňata

Autor fotografie: Michal Pešata

Silueta žluvy
Žluva hajní

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

řád: pěvci (Passeriformes)

velikost: 24 cm (67 g)

biotop: lesy, stromořadí, parky

potrava: hmyz, méně rostliny

zajímavost: její zpěv často napodobuje špaček obecný

Autor fotografie: Michal Pešata

Kos silueta
Kos černý

Kos černý (Turdus merula)

řád: pěvci (Passeriformes)

velikost: 27 cm (90 g)

biotop: obce, lesy

potrava: především hmyz

zajímavost: před zhruba 150 lesy přešla většina populace z lesů do blízkosti člověka

Autor fotografie: Michal Pešata

Silueta čejky
Čejka chocholatá

Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)

řád: dlouhokřídlí (Charadriiformes)

velikost: 30 cm (200 g)

biotop: mokřady, pole a louky, břehy rybníků

potrava: bezobratlí

zajímavost: kvůli změnám v hospodaření s krajinou jde o ubývající druh

Autor fotografie: Michal Hykel

Zvuky / hlasy kolem nás však nepatří pouze ptákům. Velmi výrazné bývají například hlasy žab, proto zde přinášíme video zachycující skokana zeleného.