Hlína

Hlína

Objev pálené hlíny náleží již mladopaleolitickým lovcům před téměř 30 000 lety. V mladší době kamenné vznikají první keramické nádoby. Pravěká keramika byla vyráběna většinou v ruce, vytažením z jednoho kusu hlíny nebo spájením hliněných válečků kladených na sebe. Výrobu keramiky na hrnčířském kruhu u nás zavedli až Keltové v době laténské.

Nádoby se vypalovaly nejprve na otevřených ohništích a v jednoduchých pecích, později ve specializovaných dvoukomorových pecích. Zdobení nádob mělo užitkový (pro lepší uchopení nádoby – drsnění povrchu např. slámováním, dále různé úchyty a výčnělky) a estetický význam.

Rozlišujeme keramiku sídlištní a keramiku pohřební, většinou zdobenější, která byla určena jako milodar zemřelým do hrobu.

 

Věstonická venuše - keramika z doby mladšího paleolitu

Zdobení nádoby kultury s lineární keramikou se vyznačuje především rovnými čárami.

Části nádob kultury se šňůrovou keramikou - detail zdobení, které vzniklo otisknutím šňůry do ještě vlhké hlíny

Kultura zvoncovitých pohárů - jak již název napovídá, pro nádoby této kultury je především typický jejich zvoncovitý tvar

Zdobení nádoby u kultury s moravskou malovanou keramikou

Výroba keramiky vytažením z jednoho kusu hlíny a výroba keramiky spájením hliněných válečků.

Výroba keramiky na hrnčířském kruhu - postup, který na naše území přinesli Keltové.

Hrob
1
Luk

Lid kultury zvoncovitých pohárů je často považován především za skvělé lukostřelce. Luky byly často součástí pohřební výbavy a jako ozdobu využíval tento lid i tzv. lukovité závěsky - viz. foto.

 

Zdroj: https://bellbeakerblogger.blogspot.com/2016/08/about-bow-shaped-and-rod… 

zpět na plánek
2
Toulec na šípy

Toulec umožňoval snadnější přenášení šípů. 

zpět na plánek
3
Nátepní destička

Břidlicové nátepní destičky sloužily jako ochrana zápěstí před zpětným nárazem tětivy luku. Destička na fotografii se nachází v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Zdroj: https://www.esbirky.cz/predmet/3101259

zpět na plánek
4
Kamenné hroty šípů

Početné a velmi typické jsou pro kulturu lidu zvoncovitých pohárů  silexové šipky s vykrojeným týlem.

zpět na plánek
5
Měděná dýka

Ze všech eneolitických kultur měl lid zvoncovitých pohárů nejbohatší kovovou výbavu. 

 

Zdroj: https://bellbeakerblogger.blogspot.com/search?q=dagger 

zpět na plánek

Keramika ve středověku