Košer

Košer

Košer neboli kašrut znamená doslova rituální způsobilost některého předmětu podle židovského zákona, zejména v případě potravin.

Co je a není košer, stanovuje Tóra. I když je v souvislosti s kašrutem často zmiňován podpůrný hygienický argument – vyvarovat se rychle se kazících potravin, pravým důvodem jeho existence je prostá nutnost poslouchat Boha.Kašrut slouží jako neustálá připomínka židovství a jako škola náboženské výchovy pro děti. Vytváří výrazný životní styl a pozvedává každodenní požívání jídla na duchovní úroveň.

Biblický zákon udává, které živé tvory je povoleno jíst a které ne. Ukazatelem povolených zvířat jsou rozpolcená kopyta a přežvýkavost ( hovězí, ovce, kozy... ), vyloučeni jsou např. vepři, koně, hlodavci, masožravci...). Povolena je domácí drůbež, naopak vyloučeni jsou draví ptáci, mrchožrouti a další. Smí se jíst ryby, které mají ploutve a zároveň šupiny, zakázáni jsou všichni plazi, obojživelníci, měkkýši, korýši a hmyz. Z košer zvířat jsou zakázána ta, která jeví známky nemoci. Přísný je zákaz požívání krve a je předepsána rituální porážka, která zbaví zvíře krve a minimalizuje utrpení a bolest jeho bolest a stres.

Hlavním pravidlem kašrutu je zákon zakazující pojídání masa a mléčné stravy současně. Toto pravidlo je založeno na biblickém zákazu požívat kůzle vařené v mléce jeho matky. V židovských domácnostech proto existuje oddělené nádobí a kuchyňské náčiní pro masité a mléčné potraviny.

Mezi další zákony týkající se jídla patří také prohlédnutí ovoce a zeleniny, aby se v něm neskrýval hmyz, používání schváleného vína, vyloučení čehokoli kvašeného o svátku Pesach atd.

 

Svíčková? Košer nebo ne?

Svíčková je jídlo, které košer být nemůže díky kombinaci masa a mléka-smetany.

A co takhle krupicová kaše?

Ta už by košer být mohla, pokud zvolíte správné mléko. 

Jaká jsou pravidla košer stravy?

 1. Je možno jíst pouze maso zvířat, který jsou sudokopytníci a zároveň i přežvýkavci.
 2. Lze jíst pouze ryby a vodní živočichy, kteří mají jak šupiny, tak i ploutve.
 3. Konzumace drůbeže je povolena.
 4. Není dovoleno jíst zvířata, která se živí jinými zvířaty. 
 5. Veškerý hmyz je zakázán.
 6. Zakázáni jsou obojživelníci a zvířata, která „lezou po břiše“.
 7. Zakázány jsou všechny produkty od zvířat, která nejsou košer, s výjimkou včelího medu, protože ten je v pylu a nektaru rostli a včely jej jen vyrábějí.
 8. Musí se oddělovat mléčná a masitá jídla.
 9. Všechny potraviny, které nelze jednoznačně definovat jako mléčné nebo masné, jsou neutrální a mohou se kombinovat s čímkoli.
 10. Zvíře musí být rituálně zabito speciálně vyškoleným člověkem – tzv. šochetem.
 11. Při porážce zvířete musí být zvířeti jednou ranou podříznuto hrdlo.

Dokázali byste tato pravidla využít v praxi? Zde si to můžete vyzkoušet: https://www.fantomexpozic.cz/pexeso-zod