Masaryk

Masaryk

T.G.M.

Tři písmena, iniciály, které zná v České republice pravděpodobně každý, to je zkratka pro jméno, které umí správně zapsat zdaleka ne každý – Tomáš Garrigue Masaryk.

Příběh, který Vám zde chceme vyprávět se skládá ze dvou rovin. První fotopříběh vypráví o návštěvě tohoto státníka, prvního československého prezidenta v Boskovicích, ta druhá pak především dramatický příběh jeho sochy. 

 

První československý prezident navštívil Boskovice 16.6. 1929 za doprovodu své dcery Alice, ministerského předsedy Udržala, ministra vnitra Černého a tajemnice slečny Udržalové. Masaryk byl slavnostně přivítán nejen boskovickým starostou Pavlem Šlahúnkem, ale také okresním hejtmanem.

Ze zápisu v městské kronice víme, že si starosta postěžoval na opakující se epidemie tyfu, které plánuje vyřešit stavbou vodovodu. Této akci prezident přislíbil podporu úřadů.

Domy na náměstí byly vyzdobeny

Ke slavnostnímu uvítání se shromáždilo mnoho osob. Povšimněme si osob na střeše domu vpravo.

Při příjezdu prezidenta zazněly fanfáry z ochozu radniční věže. Dle dobových záznamů víme, že kromě projevů proběhlo i předání darů.

Masarykova návštěva byla impulzem pro vytvoření jeho sochy v Boskovicích. Za touto iniciativou stála především skupina místních legionářů. Samotné organizace se ujal legionář Jan Jelínek, z jehož iniciativy byl založen výbor pro postavení pomníku. Samotná realizace byla zadána prof. Leopoldu Schmidtovi, který prezidenta již dříve portrétoval, a akademickému sochaři Josefu Otoupalovi.

V září 1934 byl položen základní kámen pomníku a již v říjnu proběhla akademie (= kulturní program) v sokolovně a slavnostní odhalení pomníku.

Během nacistické okupace byla socha tajně odstraněna, aby nemusela být zničena. Díky tomu mohla být s červenci 1945 vrácena na původní místo. Tato fotografie zachycuje právě slavnostní okamžiky po jejím navrácení.

Druhou totalitu, komunistickou, však již socha nepřežila. Jak se můžeme dočíst v boskovické kronice, jedné noci v dubnu 1959 byla socha stržena a zničena skupinou komunistů a Lidových milicí. Nejednalo se tedy o oficiální akt odstranění sochy, ale, dalo by se říci, o individuální iniciativu. Zda však nebyla řízena „shora“…

Ač by se zdálo, že po jejím zničení je socha definitivně ztracena, nebylo tomu tak. 28.10. 1991 byla odhalena socha sice nová, ale vytvořená ze stejného materiálu a podle dochované zmenšené kopie sochy původní.

Socha v Boskovicích nebyla jedinou Masarykovou sochou, která v tehdejším boskovickém okrese vznikla. Další se nacházela v Rudce u Kunštátu.

Masarykova návštěva v Boskovicích inspirovala Pavla Bačovského k vytvoření tohoto obrazu. Magnetku, která je zmenšenou kopií tohoto obrazu, si můžete zakoupit na pokladně.

Busta T.G. Masaryka, prvního československého prezidenta Vyobrazení Masaryka na této bustě odpovídá způsobu, jakým byl obvykle zobrazován. Její rozměry jsou 15 cm x18 cm a její výška je 55 cm. Na podstavci pod hlavou jsou iniciály T. G. M.