Mikve

Mikve

Nezbytnou součástí židovských náboženských zvyklostí je koupání se v rituální lázni, která se nazývá mikve. Toto slovo znamená sebrání či shromáždění. Není bez zajímavosti, že byl dán minimální objem, který musela mikve mít: jednalo se o 762 litrů a musela umožnit úplné ponoření do vody. Mikve měla mít také přirozený zdroj vody, tedy např. pramen. Známe ovšem i mikve, kde byla používána dešťová voda. Rituální lázeň byla hojně využívána: potřebovali ji zejména kněží, ženy po porodu, menstruaci či před svatbou. Zbožní židé se také omývali před šabatem, dnem odpočinku, jímž byla u židů sobota. Ačkoli se jednalo o rituální lázeň, dá se říci, že jistě plnila i funkci hygienickou.

Nejstarší zprávy o židovské lázni v Boskovicích jsou ze 17. století, ale dnes existující budova lázní v ulici U Koupadel je až z poloviny 19. století.

V Boskovicích se nacházelo mnohem více mikví, než se dnes může zdát. Do dnešní doby se dochovala například i mikve ve sklepě jednoho z domů ve Zborovské ulici. Ovšem jediná dnes přístupná mikve byla objevena v roce 2002, a to ve sklepě domu U Templu č. 3/5 naproti synagoze. Ani ta však dnes již neplní svou rituální funkci.

I takto může vypadat dodnes dochovaná mikve. Jedná se o snímek z archeologického výzkumu zachycující stav v jakém byl přívodní kanálek na vodu do rituální lázně.

Dobře zachované prostory bývalé mikve se nacházely v bezprostřední blízkosti synagogy.

Vedle synagogy se dochovala i přímo rituální lázeň - bohužel voda již příliš ke koupání neláká.