Prapor spolku Velen

Prapor spolku Velen

První spolky začaly na našem území vznikat v 1. polovině 19. století, ovšem prakticky výhradně v Praze a zemských centrech. Teprve ve druhé polovině 19. století (v souvislosti s vydáním ústavy v 60. letech) se spolkový život rozšiřuje i do venkovských měst a odtud do vesnic. Vstup do spolku byl pro lidi možností, jak ovlivňovat veřejné věci, dát najevo své politické názory a národnostní příslušnost.

 

Časová osa znázorňující vznik spolků a spolkových budov v Boskovicích

Prapor spolku Velen

Jak lze vidět na časové ose spolek Velen byl založen v roce 1863. V souvislosti se založením spolku lze uvést několik jmen: Libor Scholz, boskovický kaplan přesvědčující k založení čtenářského spolku a jeho čestný člen, Petr Bílek, majitel vychovatelského ústavu ve Vídni a první, kdo věnoval peníze na nákup knih pro spolek, a František Kučera, v jehož domě na náměstí (dnes prodejna masa a uzenin Steinhauser) měl spolek své sídlo. Členové spolku se scházeli pravidelně k četbě knih, zpěvu a později také k nacvičování divadelních představení.

Část praporu, která je našim očím běžně skrytá

Dochoval se nejen prapor spolku Velen, ale také jeho popis ve stanovách z roku 1883. „Prápor spolkový zhotoven jest z látky bílé po jedné a modré po druhé straně, a kolem lemován zlatým třepením. Na straně modré nalézá se znak města Boskovic a kolem nápis: Léta Páně 1863 – Boskovice; na bílé straně, v středu vyšitý věnec; u prostřed věnce nápis: „Čten.-zpěv. spolek Velen.“ Na hrotu žerdě nalézá se postříbřená orlice a pod touto dvě stužky červené barvy s nápisy: „K zdaru obce a k slávě vlasti.““

Kulturní činnost spolků v Boskovicích

Charitativní a svépomocná činnost spolků.

Sport v Boskovicích

Patent Josefa II. - řád hašení ohně, 1787 (česky, německy)

Hasičská přilba poniklovaná s mosaznými ozdobami, stav velmi dobrý, 27 x 22 cm.

Knoflík od hasičské uniformy kovový s hasičským znakem, průměr 3 cm.

Přezka k hasičskému opasku, kovová, s hasičským znakem, průměr 7 cm.

Blůza k hasičské uniformě tmavě modré barvy pochází z Mladkova, malé vesničky 5 kilometrů vzdálené od Boskovic. Tento kus je datován mezi roky 1920 a 1940. Zajímavé je, že blůza se dochovala kompeltní a to včetně zdobených knoflíků, modrých výložek s červeným okrajem na ramenou a červených výložek na límci.

Hasičská sekyrka s dřevěným topůrkem, poniklovaná, připnuta koženými řemínky na kožený opasek, stav velmi dobrý. Délka 45 cm.

Hasičská svítilna Tuto svítilnu používali dobrovolní hasiči z Boskovic. Její rozměry jsou 50 x 20 x 20 cm. Na její přední straně můžeme vidět nápis Sbor Boskovice.

Použité zdroje

Lenderová a kol.: Dějiny každodennosti „dlouhého“ 19. století. Pardubice 2005.
https://ohlasy.info/clanky/2018/08/velen.html

Archiv a abírky MRB.