Tajemství z fotopasti

Tajemství z fotopasti

Rozvoj techniky v posledních letech otevírá přírodovědcům netušené možnosti při výzkumu živé i neživé přírody. Letecké (družicové) snímkování, telemetrie (sledování pohybu živočichů pomocí zařízení umožňujících lokalizovat jejich polohu), využívání detektorů k převodu lidem neslyšitelných vysokých tónů (např. u netopýrů) na slyšitelné frekvence nebo analýzy DNA dramaticky mění možnosti poznání.

Cenově dostupné fotopasti, pořizující jak jednotlivé fotografie, tak krátké videosekvence, umožňují sledovat životní projevy savců a ptáků. Kvalitní fotopasti snímají s dostatečným rozlišením a v noci si pohybující se objekt osvěcují v neviditelném spektru, aby zvířata nebyla rušena.

Muzejní přírodovědec začal využívat fotopasti především ve snaze zachytit šíření nových invazních druhů (mýval) či návrat velkých šelem (vlk) na Boskovicko. Ty se zatím zachytit nepodařilo, přesto jsou některé záběry tzv. běžných druhů (srnčí zvěř, prase divoké, liška, jezevec) velmi zajímavé.

Srna čistí své nedávno narozené mládě.

Kuní rodinka se vypravila do svého revíru.

Jezevec lesní. Před návratem do brlohu je třeba zbavit se parazitů.

Divoká prasata se nezdržují na jednom místě, za noc dokážou urazit až desítky kilometrů.