Židovský obecní dům

Židovský obecní dům – administrativní centrum židovských Boskovic

Díky emancipaci v roce 1848 se boskovická židovská obec změnila v politicky samostatné městečko s vlastním starostou, policií a hasičským sborem. Ze všech židovských obcí na Moravě měly tehdy pouze boskovická a holešovská obec samostatný katastr.

V budově Židovského obecního domu sídlily tyto úřady a instituce:

 • obecní dům v r. 1824
 • okresní hejtmanství a okresní finanční správa v 50. letech 19. století
 • obecní úřad
 • židovská německá škola - lidový název Židovská škola
 • úřadovny politické a náboženské obce
 • modlitebna (za největšího rozkvětu obce v 19. století)
 • česká národní škola od r. 1921
 • knihovna
 • byt rabína
 • byt správce špitálu
 • pekárna macesů se skladem

Požáry

Požáry bývaly v historii českých měst událostí méně vzácnou, než by si jejich obyvatelé přáli. Vždyť již v 16. století byly vydány směrnice pro řemeslníky, kteří při své práci používali oheň: „A protož od výhní a pecí svých komíny kamenné aneb cihelné nad krov v povětří dobře vyzdvižené a zdělané aby mívaly tak, aby dým. vzcházeje vzhůru, protimyslnosti přísedícím a okolním sousedům nedělal.“

Na počátku 18. století se již objevovali požárních řádů více a doplňovaly je zásady, pod které bychom se podepsaly i dnes, jako např. „zákaz kouření tabáku v maštali, nebo kde seno, sláma, dříví nebo třísky leží, ustanovení, podle kterého mají být stodoly tak daleko od stavení, aby budovy v případě ohně nebyly ohroženy“, nebo příkaz, že podlahy nad síní a maštalí mají být vymazány hlínou.

Patrně nejničivější požár zachvátil židovské Boskovice 1.5.1823. Podle úředního protokolu oheň zničil 60 domů židovských a 32 křesťanských domů, radnici, kontribuční sýpky, vrchnostenské byty a budovy. Příčina nebyla dosud zjištěna. Při požáru zahynula jedna Židovka a jedno židovské dítě.

V zápise o požáru ze září 1823 je mimo jiné uvedeno: „V boskovické židovské obci je celkem 124 domů, ze kterých 60 úplně až do základů, ale u 12 jen střechy a méně dobře postavené vedlejší přístavby shořely. Z těchto 72 budov je už 54 znovu postaveno...“

Kuriózní památkou na požár r. 1823 je plechový štít nad dveřmi domu č. 6 v Plačkově ulici.

Na desce je latinskými číslicemi napsané staré popisné číslo domu LXXXI a arabskými číslicemi letopočet 1832. Podle tradice tento nápis připomíná katastrofální požár roku 1823, ale datum na desce se neshoduje. Buď došlo k omylu (přehození dvou číslic) nebo je to datum, kdy byla deska osazena. Podle protokolu o požáru byl dům zničen r. 1823, o žádném požár v r. 1832 nejsou zprávy.

Skupinové foto dobrovolných hasičů. Na líci tabule s textem "1870-1934 Sbor dobrovolných hasičů Boskovice II (židovská čtvrť)".

Hasičský sbor "ze židů" - Boskovice 1890

 Skupinové foto dobrovolných hasičů a hasičskou stříkačkou na náměstí U vážné studny - v pozadí tzv. "kvelby."

Výroční zpráva Boskovického židovského zápůjčního a spořitelního spolku za rok 1866. Tisk, papír, zlaté písmo, 4 strany.

Desky na výroční zprávu (viz. výše), papír potažený bílým atlasem s vytištěným (zlatá barva ) textem "Seiner Hochgeboren Herrn Graf Alfons Mensdorff - Pouilly".

Dopis zastupitelstva Židovského města v Boskovicích hraběti Alfonsi Mensdroff-Pouilly z června 1862. Bohatě zdobený, tři strany.

Desky k dopisu (viz předchozí), modrá barva, potažené sametem, titul zdobený v rozích rostlinným dekorem z bílého a žlutého kovu,

Použité zdroje

Archiv MRB.

Bránský, J. : Židé v Boskovicích, Brno 1999