Kámen

Kámen

V pravěku byl kámen získáván převážně z domácích zdrojů surovin. Vzácněji se objevují kvalitní silicity dovážené i z několika set kilometrů vzdálených oblastí. Dálkový směnný obchod s kamennou surovinou fungoval pravděpodobně již v mladém paleolitu.

Pro zpracování kamene byly využívány dvě základní technologie – štípání, objevující se po celé období paleolitu a mezolitu, v mladší době kamenné – neolitu se objevují také nástroje vyráběné broušením a vrtáním.

I v obdobích následujících po době kamenné se vedle kovových nástrojů nadále využívá kamene V procesu zpracování rud sloužil k výstavbě tavících pecí a z pískovců se vyráběly kamenné odlévací formy. V domácnostech se oheň rozdělával křesáním kamene o ocílku. Dlouhá staletí byly používány kamenné žernovy – mlýnské kameny. Běžně byly používány také kamenné brousky. Jako stavební materiál sloužil kámen při výstavbě fortifikací, nejčastěji ve formě nasucho kladených zdí.

 

Kamenné sekery byly vyrobeny broušením a vrtáním. Otvor uprostřed sloužil pro upevnění násady.

Fotograf: Cyril Gaja

Kamenné hroty šípů - štípaná industrie

Nákres kamenné zrnotěrky. Repliku si můžete prohlédnout přímo v expozici.

Nákres ocílky

Výroba štípané industrie na příkladu srpu
1) odštípnout větší kousky materiálu tak, aby vznikly čepele
2) vyříznout rýhu ve dřevě / parohu
3) větší čepele rozbít tak, aby vznikly malé čepelky
4) vlepit malé čepelky do rýhy (jako lepidlo lze použít pryskyřici)

Ukázka výroby broušené industrie

Kameny byly využívány pro výrobu kamenných odlévací forem tzv. kadlubů. Jejich využití v praxi můžete vidět zde.